Kooperatör har jag alltid varit. Jag tror på de kooperativa ideerna där syftet med att sälja varor har varit att ge konsumenterna det dom behöver till ett så lågt pris som möjligt i motsats till den privata handeln där huvudsyftet är att tjäna så mycket pengar som mäöjligt på oss konsumenter.
Kooperationens historia

1800

Konsumentkooperationen skapas, människor sluter sig samman för att ta varuförsörjningen i egna händer. Ökad näringsfrihet öppnar nya möjligheter att starta egna butiker.

1850

Föreningsbildningen skjuter fart. Mellan 1865 och 1874 bildas över 300 föreningar. De flesta upphör på grund av dåliga tider och nybörjarsvårigheter. Den Internationella kooperativa alliansen (IKA) bildas 1895. KF bildas 1899.

1900

1914.
Sakförsäkringsbolaget Samarbete startades av Kooperationens medlemmar. Senare kom också Livförsäkringsbolaget Folket. De båda blev senare Folksam.

Under 20-30-talen skördar föreningarna stora framgångar och många nya medlemmar strömmar till. Konsument- kooperationen skaffar sig en egen kursgård och utbildnings- verksamhet på Vår Gård i Saltsjö- baden 1924. Kampen mot karteller och monopol är hård. Genom egen tillverkning och egen partihandeln skapar konsumentkooperationen en motvikt till den privatägda handeln. KF blir industrialist då konsument- kooperationen köper en mängd industrier, först för att kunna garantera varor i butiken, senare för att stärka ekonomin. KF startar Husmoders- avdelningen och Prov- köket 1943. KF startar också eget arkitektkontor som utvecklar butiks- utformningen. Man inför också varudeklarationen "Väg pris mot kvalitet".

1950

Inustriköpen duggar nu tätt, Fiskeby AB Papper, Skandiakonserv, Arbetskläder, Henkel Helios, Kalmar Chokladfabrik, Rabén & Sjögren förlag. KF:s provkök introducerar Vår kokbok, måttsatsen och köttermometern.
Utställningen Utan gränser om kooperationen och u-länderna visas 1957.

1960

Konsumentkooperationen ägnar stor kraft åt information och rådgivning. Bland annat utkommer KF:s skriftserie "Tjäna på att Veta" med sitt första nummer. Den innehåller praktisk och vardaglig konsumentinformation. Konsumenthörnor inrättas på större butiker och varuhus och baskläder och basmöbler ska göra konsumenten oberoende av mode och opraktiska material.
Evighetssymbolen introduceras som konsumentkooperationens kännemärke 1967.

1970

Konsument kongresserna 1971, 1976 och 1983 prövar ny form av samråd med "vanliga" konsumenter. Kongresserna förbereds i studiecirklar som sedan utser ombud. KF:s provkök lanserar matpyramiden som modell för bättre kostvanor.
KF:s förbundsstämma antar ett konsument- kooperativt handlings- program 1976.

1980

Medlemsoponionen inom konsumentkooperationen uppmärksammar miljöfrågorna och kooperationen får därför ett försprång i arbetet med att ta fram ekologiskt producerade alternativ i sortimenten. Nyckelhålsmärkning införs på fiberrika och fettsnåla produkter. KF:s förbunds- stämma antar ett livsmedelspolitiskt program 1986.
Kooperationen köper flera fackhandelskedjor, till exempel Akademi- bokhandeln, Stor & Liten, KappAhl och City Stormarknad.

1990

Under 90-talet genomgår den kooperativa detaljhandeln åter en stor förändring för att öka effektiviteten. Flera stora föreningar överlåter driften av butiker och stormarknader till KF som därigenom kan driva dem som kedjor. Varuflödet förenklas, inköpsarbetet kan samordnas och marknadsföringen blir slagkraftigare.
Större delen av de kooperativa industrierna säljs. KF köper B&W 1992.
MedMera Premieprogram lanseras. Gröna Konsum gör en kartläggning av den totala miljöpåverkan i
projektet "Sila kamelerna".


Hand i hand med kooperationen gick arbetarrörelsen som under tidiga 1900-tyalet var helt utlämnad till arbetsgivarnas godtycke.

Soc.dem historia. Hur kom det sig att socialdemokraterna bildades och vad har hänt?